ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความสุขภาพจิต

27 ตุลาคม 2020

ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล

โรคซึมเศร้าตามฤดูกาล ( Seasonal Affective Disorder ; S.A.D) เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปีโดยส่วนใหญ่มักเกิดอาการขึ้นในฤดูหนาว....
26 ตุลาคม 2020

ทำใจอย่างไร…เมื่อเจอภัยน้ำท่วม

การเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สินต่าง ๆ แล้ว ภาวะน้ำท่วมยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ...
26 ตุลาคม 2020

อากาศเปลี่ยน….อารมณ์เปลี่ยน…

หากรู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนและเป็นทุกข์มากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือไปพบแพทย์ เพื่อจะได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสม...

อินโฟกราฟิกสุขภาพจิต