โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี  
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60130
หมายเลขโทรศัพท์ 056 - 219444
หมายเลขโทรสาร 056 - 219400
E-mail : webmaster@nph.go.th


จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
ติดต่อสอบถาม : m.me/jvNakhonSawan

แผนที่โรงพยาบาล