10 มิถุนายน 2022

(10 มิ.ย. 65) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคร […]
8 มิถุนายน 2022

(8 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัจจนฤมิต อาคารอิฎฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
2 มิถุนายน 2022

(2 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565
9 พฤษภาคม 2022

(9 พ.ค. 65) ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565
24 มีนาคม 2022

24 มี.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
21 มีนาคม 2022

(21 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แพทย์แผนไทย...
15 มีนาคม 2022

15 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
3 กุมภาพันธ์ 2022

(3 ก.พ. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565
6 ตุลาคม 2021

6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น โรง […]
4 ตุลาคม 2021

4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนค […]