6 ตุลาคม 2021

6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]
4 ตุลาคม 2021

4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]
22 กันยายน 2021

22 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบ […]
22 กรกฎาคม 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ […]
25 กันยายน 2020

(25 ก.ย. 63) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ต่อไป
23 กันยายน 2020

(23 ก.ย. 63) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฤทธิปัญญา อาคารคีรีนัครา โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
8 กันยายน 2020

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โดยผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ทางโรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานเพื่อรับการจัดจ้างฯ ต่อไป
3 กันยายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
3 กันยายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลฯ จะมีหนังสือแจ้งวันมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ 1 ต่อไป