9 พฤษภาคม 2022

(9 พ.ค. 65) ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565
24 มีนาคม 2022

24 มี.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
21 มีนาคม 2022

(21 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แพทย์แผนไทย...
15 มีนาคม 2022

15 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
3 กุมภาพันธ์ 2022

(3 ก.พ. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565
6 ตุลาคม 2021

6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น โรง […]
4 ตุลาคม 2021

4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น โรงพยาบาลจิตเวชนค […]
22 กันยายน 2021

22 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 17 กันายน 2564 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จ […]
22 กรกฎาคม 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564
11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เปิดรับสมัครโดยให้ลูกจ้างชั่วคราวเ […]