8 เมษายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงพยาบาลฯ ขอชะลอการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ทราบต่อไป