23 พฤศจิกายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
11 พฤศจิกายน 2020
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อ […]
27 ตุลาคม 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรร […]
8 ตุลาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
24 กันยายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563
16 กันยายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในสามัญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
9 กันยายน 2020

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยใน (สามัญ)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
18 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
17 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ สวนประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ
13 สิงหาคม 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5621-9424 ในวันและเวลาราชการ