8 มีนาคม 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2021

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O25) การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

(O25) การยืมใช้ทรัพย์สินขอ […]
5 กุมภาพันธ์ 2021

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2564

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง […]
27 มกราคม 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีพ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ […]
23 พฤศจิกายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2020
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมระบบดิจิตอล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อ […]
10 พฤศจิกายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพของหลอดเลือด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เค […]
27 ตุลาคม 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรร […]
8 ตุลาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563