10 กรกฎาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
8 มิถุนายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
27 พฤษภาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
13 เมษายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2020

(3 ก.พ. 63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ...
31 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
2 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562