27 พฤษภาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563
13 เมษายน 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563
10 มีนาคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2020

(3 ก.พ. 63) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 - 219424 ในวันและเวลาราชการ
31 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562
2 มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2019

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ […]
27 กันยายน 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562