สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565
11 เมษายน 2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2565
29 เมษายน 2022
ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์
แชร์ไปที่...

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมทางการแพทย์

โดยเก็บค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง

  • สิทธิ์บัตรทองทั่วไป, บัตรทอง ท.74, ต่างด้าว และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ (ไม่ต้องชำระส่วนเกิน)
  • สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง, ข้าราชการ อปท., รัฐวิสาหกิจ (ชำระส่วนเกินสิทธิ์ 50 บาท ที่ไม่สามารถเบิกได้)
  • สิทธิ์เงินสด (ชำระค่าบริการ 100 บาท)

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565
** ตามอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-219444 ต่อ 66128 หรือ 056-219439 ในวันและเวลาราชการ