ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)
28 ตุลาคม 2020
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอของข้อมูลข่าวสารของราชการ
10 พฤศจิกายน 2020
แชร์ไปที่...

ร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพใจ

ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ท้องฟ้าขมุกขมัวไม่สดใส มีสภาพความไม่สงบทางสังคมจากการชุมนุมของกลุ่มคนเกิน 5 คนขึ้นไปเป็นช่วง ๆ รวมทั้งเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า อาจส่งผลให้คนไทยมีความเครียดเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดี 5 วิธีง่ายๆ คือ

1.ติดต่อกับผู้อื่นเข้าไว้ การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงไม่ว่าการเดินไปหาแต่อย่าลืมรักษาระยะห่างไว้ด้วย หรือการติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มีความสำคัญต่อสุขภาพจิต เพราะการยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางที่ดีที่จะช่วยให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ เสริมสร้างความรู้สึกของการได้รับการยอมรับและความมีคุณค่าในตนเอง

 2.ทำตัวให้กระปรี้กระเปร่า ควรลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆให้น้อยลง เคลื่อนไหวร่างกายกับการทำกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอทุกๆวัน พยายามออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี โดยช่วยลดระดับความเครียด ความวิตกกังวลและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

3.ใส่ใจกับปัจจุบันขณะ  การมีความตั้งใจรับรู้อยู่กับปัจจุบัน คือการสังเกตเห็น ความคิด ความรู้สึกการกระทำของตนเองในขณะนั้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสังเกตและชื่นชมกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นการสังเกตเห็นความสวยงามของต้นไม้ ใบหญ้าหรือก้อนเมฆที่ลอยไป ลอยมาบนท้องฟ้า การมีใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมีประโยชน์ในการช่วยให้เรารู้สึกสงบ ผ่อนคลาย เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม