ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2564
11 พฤศจิกายน 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2564
14 ธันวาคม 2021
Child Grooming ภัยร้ายใกล้ตัว
แชร์ไปที่...

Child Grooming ภัยร้ายใกล้ตัว

การเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ (Child Grooming) เป็นรูปแบบหนึ่งของของการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้กระทำผิดใช้ มีการเตรียมเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเพื่อล่วงละเมิดทางเพศในภายหลัง การเตรียมเด็กมักแฝงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความพยายามเป็นเพื่อน การสร้างสัมพันธภาพ หรือการแสดงอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือผู้ปกครอง บ่อยครั้งที่เด็กมักเคยถูกเตรียมก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ  โดยเริ่มจากการใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมีความสัมพันธ์แบบปกติทั่วไป โดยที่เด็กไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าใครสักคนกำลังถูกเตรียมไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศจนกว่าจะเกิดขึ้น เพราะว่าพฤติกรรมการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศนั้นบางครั้งดูหมือนจะพฤติกรรมการดูแลแบบปกติ ซึ่งตัวอย่างของพฤติกรรมการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศมีตั้งแต่การให้ของขวัญหรือการเอาใจใส่แบบพิเศษกับตัวเด็กเองหรืออาจรวมไปถึงครอบครัวของเด็ก ซึ่งทำให้เด็กรู้ว่าเป็นคนพิเศษหรือเป็นหนี้บุญคุณ อาจมีการสัมผัสร่างกาย จักจี้หรือเล่นต่อสู้ รวมไปถึงการแสดงออกอย่างบังเอิญเพื่อให้เด็กมีการเปิดเผยร่างกาย  และมีการควบคุมเด็กหรือใช้อำนาจกับเด็กเพื่อให้รู้สึกกลัวกับการแสดงออกที่ไม่ต้องการ การเตรียมเด็กให้วางใจทางโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ทำให้มีปฏิกิริยากับเด็กที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่ม/การเสพยา/การขายยารวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ และบ่อยครั้งมักถามเพื่อให้เก็บความสัมพันธ์นี้เป็นความลับ ซึ่งกระบวนการเตรียมเด็กมักต่อเนื่องเป็นเดือนก่อนที่ผู้กระทำผิดจะทำการล่วงละเมิด

ขั้นตอนการเตรียมเด็ก มีหลากหลายทางที่ทำให้การเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่เป็นคนในครอบครัวจนถึงผู้ที่ดูแลเด็ก ซึ่งไม่มีแนวทางหรือการให้ความรู้ที่ชัดเจนว่าการเตรียมเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นการให้ความรู้เพื่อส่งสัญญาณเตือนเรื่องของการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการตะหนักถึง นอกจากขั้นตอนการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศแล้ว เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการเตรียมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ อาจแสดงสัญญาดังต่อไปนี้

 • ขาดเรียน ขาดเรียน ทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ
 • หายตัวไปนาน ๆ
 • ไม่บอกว่าเคยไปที่ไหนมาบ้างและเคยอยู่กับใครบ้าง
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุอย่างผิดปกติ
 • มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
 • ใช้คำพูดเลียนแบบผู้เตรียมการ
 • พูดถึงเพื่อนใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในวงสังคมของพวกเขา
 • แสดงของขวัญหรือเงินที่เพื่อนใหม่มอบให้ที่โรงเรียน
 • มีเงินใช้จำนวนมากโดยไม่บอกที่มาของเงิน
 • ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ และมีการโทรออก วิดีโอคอล หรือส่งข้อความมากเกินไป
 • มีความลับมากเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของพวกเขา อาจมี การใช้ยาเสพติดด้วย
 • ถูกเพื่อนใหม่มารับจากโรงเรียนหรือตามถนน

ในบางครั้งเด็กก็ไม่กล้าบอกว่ากำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเด็กก็คิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อน หรือบางครั้งเองเด็กเองก็ไม่มีทางเลือก จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องมองให้เห็นถึงสัญญาของการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้นการช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก หากพบเห็นว่ามีผู้ใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์กับเด็กมากเกินไป ผู้ใหญ่ที่อาจล่วงละเมิดเด็กหรือมีการเตรียมเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ อย่าลังเลและรีบให้ความช่วยเหลือเด็กทันที