4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
4 ตุลาคม 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564
6 ตุลาคม 2021
6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
แชร์ไปที่...

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามไฟล์ประกาศนี้