เลี้ยงลูกอย่างไร…ไม่ให้ทุกข์ใจในภายหลัง…
1 ตุลาคม 2021
6 ต.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
6 ตุลาคม 2021
4 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
แชร์ไปที่...

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นั้น

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตามไฟล์ประกาศนี้