ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมกราคม 2565
28 มกราคม 2022
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
2 กุมภาพันธ์ 2022
ITA-2565
แชร์ไปที่...

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต