สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565
20 มกราคม 2023
(31 ม.ค. 66) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
31 มกราคม 2023
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม

สีเขียว ภาพประกอบ คลินิกทันตกรรม ใบปลิว - 1

แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฝันคุด X-RAY ฟัน ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โดยจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น โทร. 056-219444 ต่อ 66436