เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ
12 ตุลาคม 2020
ทำใจอย่างไร…เมื่อเจอภัยน้ำท่วม
26 ตุลาคม 2020
แชร์ไปที่...

อากาศเปลี่ยน…อารมณ์เปลี่ยน…จิตใจก็เหมือนกับร่างกายเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูย่อมส่งผลต่ออารมณ์ของคนเราได้เช่น  เมื่ออากาศร้อนก็รู้สึกเครียด ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย ในขณะที่ในช่วงฤดูฝนอากาศมีความชื้นสูง ท้องฟ้าเป็นสีเทา  หรือในฤดูหนาว หมอกเยอะในตอนเช้า ช่วงเวลากลางคืนยาวนานกว่ากลางวันส่งผลให้รู้สึกเหงา เศร้า หรือหดหู่อย่างไม่มีสาเหตุ

แต่หากอารมณ์เปลี่ยนไปในทางแย่ลงจนส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นอาจเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะเครียดจากสภาพอากาศ ควรที่เราจะหาวิธีการในการดูแลตัวเอง เพื่อผ่านพ้นฤดูกาลไปด้วยดีและมีความสุข