อากาศเปลี่ยน…อารมณ์เปลี่ยน…
26 ตุลาคม 2020
ดูแลสุขภาพใจ...ในช่วงอากาศเปลี่ยน
ดูแลสุขภาพใจ…ในช่วงอากาศเปลี่ยน
26 ตุลาคม 2020
แชร์ไปที่...

ในฤดูฝนการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สินต่าง ๆ แล้ว ภาวะน้ำท่วมยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ได้รับความเสียหายอย่างมาก เช่น เครียด วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้สามารถรับมือกับความทุกข์ยากลำบากในช่วงนี้โดยไม่มีความแปรปรวนทางอารมณ์ จนเกิดความเจ็บป่วยทางจิตเวชตามมา