ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ
17 กันยายน 2021
การปรับตัวเพื่อการนอนหลับที่ดี
27 กันยายน 2021
22 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
แชร์ไปที่...

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 17 กันายน 2564 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามไฟล์ที่แนบมานี้