สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565
21 พฤศจิกายน 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565
13 ธันวาคม 2022
(9 ธ.ค. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
แชร์ไปที่...

(9 ธ.ค. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ