ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 กุมภาพันธ์ 2022
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 กุมภาพันธ์ 2022
(3 ก.พ. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
แชร์ไปที่...

(3 ก.พ. 65) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 สามารถสมัครด้วยตนเอง และทางอีเมล