ปัญหาติดเกม ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
25 กันยายน 2020
1 รับ 4 ให้ กำลังใจที่อยู่ใกล้ตัว
25 กันยายน 2020
แชร์ไปที่...

ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น

หากผู้รับบริการท่านใดมีวันนัดตรงกับวันดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งเลื่อนนัดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 – 219447 หรือ 056 – 219449 (เลื่อนนัดโทรช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. ในเวลาราชการ)