13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

30 มกราคม 2019

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้แบบประเมินทางจิตเวช (CGI-S)

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักย […]
30 มกราคม 2019

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

กิจกรรมอบรมฟื้นฟูทักษะการด […]
30 มกราคม 2019

กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กิจกรรม สป.สัญจร ณ มหาวิทย […]
30 มกราคม 2019

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดท่าตะโก

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อ […]