18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกั […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ประกาศช่องทางรับฟังข้อคิดเ […]
18 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผ […]
13 กุมภาพันธ์ 2019

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนธันวาคม 2561)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้ […]