(8 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
8 มิถุนายน 2022
แบบฟอร์มการค้นหา คัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวช (TB-MH1)
16 มิถุนายน 2022
(10 มิ.ย. 65) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
แชร์ไปที่...

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามไฟล์ประกาศนี้