(2 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
2 มิถุนายน 2022
(10 มิ.ย. 65) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
10 มิถุนายน 2022
(8 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
แชร์ไปที่...

(23 ก.ย. 63) ปร(8 มิ.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัจจนฤมิต อาคารอิฎฐารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์