สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
16 มีนาคม 2022
24 มี.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
24 มีนาคม 2022
(21 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
แชร์ไปที่...

(21 มี.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ตามที่ได้มีประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น

กรมสุขภาพจิตขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตามไฟล์แนบนี้