รายงานการกำกับการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64 – ม.ค.65)
4 กุมภาพันธ์ 2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
16 มีนาคม 2022
15 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
แชร์ไปที่...

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้