การดูแลสุขภาพใจเมื่อเจอภัยน้ำท่วม
27 ตุลาคม 2020
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทความความ จำนวน 5 เรื่อง (สธ 0201.05/ว636)
28 ตุลาคม 2020

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2554

แชร์ไปที่...

ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ผู้ป่วยและญาติขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ เกิน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2554

หากผู้ป่วยและญาติที่ต้องการเก็บประวัติการรักษาไว้ มาดำเนินการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย โดยเตรียมหลักฐานสำคัญมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวผู้ป่วย บัตรประชาชนของผู้ป่วย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเวชระเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5621 9432 ในวันและเวลาราชการ