ความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับฤดูกาล
27 ตุลาคม 2020
ประกาศ เรื่อง การทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ นานเกิน 10 ปี
28 ตุลาคม 2020
แชร์ไปที่...

การดูแลสุขภาพใจเมื่อเจอภัยน้ำท่วม

ในฤดูฝนการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดเสียหายแก่บ้านเรือน และทรัพย์สินต่าง ๆ แล้ว ยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ได้รับความเสียหายอย่างมาก เช่น เครียด วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้สามารถรับมือกับความทุกข์และยากลำบากในช่วงนี้โดยไม่มีความแปรปรวนทางอารมณ์จนเกิดความเจ็บป่วยทางจิตเวชต่อไป

อะไรบ้างที่เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียด?

สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของความเครียด ในช่วงที่น้ำท่วมและบุคคลมีความยากลำบาก ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่

  1. ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ เนื่องจากไม่สามารถเดินทาง เข้ารับบริการการตรวจรักษาตามปัญหาสุขภาพที่มีอยู่
  2. ความเครียดภายในครอบครัวและทางด้านสังคม เช่น การไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวหรือไปมาหาสู่เพื่อน ๆ ได้ตามปกติ
  3. ความเครียดจากการไม่สามารถเดินทางไปเรียน หรือไปทำงานได้ตามปกติ
  4. รู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้ และเกิดความกลัวว่ามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมาอีก
  5. ความเครียดทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลือหรือเงินชดเชย การตกงานการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ
  6. ความเครียดที่เกิดจากการติดตาม การรายงานข่าวเรื่องน้ำท่วมของสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง