วิธีจัดการกับความคิดอยาก “ฆ่าตัวตาย”
15 ธันวาคม 2020
มาป้องกันปัญหาผิวหน้าจากการสวมหน้ากากอนามัยกันเถอะ
30 ธันวาคม 2020
ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (นว 0017.3/ว27863)
แชร์ไปที่...

ประชาสัมพันธ์ความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (นว 0017.3/ว27863)

จังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือส่วนราชการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบหน้าที่ ในการเปิดเผยข้อมูล จำนวน 5 บทความ

บทความที่ 3 เรื่อง : ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย

บทความที่ 4 เรื่อง : อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง