สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563
10 กรกฎาคม 2020
Chatbot 1323 น้องสายด่วนสุขภาพจิต
14 กรกฎาคม 2020

ขอเลื่อนนัดแพทย์ตรวจและรับยาเดิมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

แชร์ไปที่...

เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ขอเลื่อนนัดคนไข้ที่แพทย์นัดตรวจและรับยาเดิม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

โดยคนไข้หรือญาติ โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่หมายเลขโทรศัพท์ 056 – 219447 หรือ 056 – 219449 (กรุณาโทรช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. ในเวลาราชการ)