มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
30 เมษายน 2020
COVID-19 กับโรคจิตเภท
29 พฤษภาคม 2020
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19
แชร์ไปที่...

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดให้บริการรับยาเดิมต่อเนื่องทางไปรษณีย์
เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์มีความห่วงใยผู้ป่วยจิตเวช เพื่อลดความเสี่ยงในการออกจากบ้านจึงจัดให้มีบริการรับยาเดิมต่อเนื่องที่ร้านยาและรับยาทางไปรษณีย์แก่ผู้ป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างรวมถึงลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอรับยา โดยผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อขอรับยาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ประสงค์ขอรับยาเดิมทางไปรษณีย์ต้องเป็นผู้ป่วยรับยาเดิมที่มีการปกติ และต้องได้รับการรักษาอย่างน้อย 6 เดือน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 056-219446 หรือ 056-219449 ในวันและเวลาราชการ