เชียร์บอลอย่างมีสติ
เชียร์บอลอย่างมีสติ
10 มิถุนายน 2016
แชร์ไปที่...

พายุอารมณ์

อภิญญา ปัญญาพร
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

เคยไหมคะที่คุณต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย เจ้าอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน และอันตราย จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดีกับพายุอารมณ์ ที่เกิดขึ้น
เราลองมาดูกันก่อนนะคะว่าพายุอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุจากอะไรบ้าง
1. เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ผิดๆ จากแบบอย่างของบิดามารดา หรือผู้ใกล้ชิด ที่แสดงอารมณ์รุนแรง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่คงที่
2. การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่รักและตามใจมากเกินไป ขาดขอบเขตชี้แนะการกระทำที่เหมาะสม ทำให้เด็กเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่
3. การเลี้ยงดูแบบบังคับ เข้มงวด ดุว่า ตำหนิ ไม่สามารถแสดงออกตอบโต้ได้ จะเก็บความโกรธ ก้าวร้าวไปแสดงออกกับคนอื่นเป็นการระบายทดแทน และเรียกร้องความสนใจ
4. มีโรคทางกายบางโรคที่ทำให้เกิดความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออก เช่น ไทรอยด์ ลมชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ความผิดปกติของประสาท สมอง
เมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุอารมณ์แล้ว จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ลองเลือกใช้ให้ เหมาะสมได้ดังนี้

* เข้าใจสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู เข้าใจปัญหา ไม่ตอบโต้ รับฟังด้วยท่าทีที่สงบ
* ให้ระบายความเก็บกดปัญหาที่มีอยู่ ในวิธีที่เหมาะสม อาจมีกิจกรรมที่ระบาย แสดงออกที่เหมาะสม เช่น กีฬา ดนตรี
* ให้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ผลของการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ วิธีควบคุมอารมณ์และ การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
* ชมเชยเมื่อควบคุมอารมณ์ได้
* ถ้าสงสัยจากโรคทางกาย ส่งปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาทันที

จะเห็นว่า เมื่ออยู่ใกล้กับคนที่กำลังเกิดพายุอารมณ์ อาจไม่อันตรายอย่างที่คิด ขอเพียงคุณจะเลือกดูแลช่วยเหลือตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น ขอให้ทุกๆ ท่านโชคดีค่ะ