การให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

  1 .  คลินิกจิตเวชทั่วไป  เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ( 8.30 น. – 16.30 น ) เว้นวันพุธ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด  056-219444  ต่อ  66408,66409
คู่มือการให้บริการคลินิกจิตเวชทั่วไป

  2 . คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ( 8.30 น. – 16.30 น. )  เว้นวันพุธ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด 056-219444  ต่อ  66408
คู่มือการให้บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก