โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.นครสวรรค์
30 พฤศจิกายน 2016
โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.กำแพงเพชร
30 พฤศจิกายน 2016

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ พร้อมบุคลากรทีมสหวิชาชีพและศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจงและเพิ่มพูนศักยภาพโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิเวชสุรายาเสพติด/MCATT/SMI/พรบ.สุขภาพจิต/Psychosocial Clinicเขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 23 พ.ย.2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท