mcattตามกลุ่มวัย
โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย
30 พฤศจิกายน 2016
smi-v
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง
30 พฤศจิกายน 2016
อบรมโปรแกรมความเสี่ยง

คณะกรรมการความเสี่ยง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมความเสี่ยง โดยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์