กิจกรรมผู้อำนวยการพบบุคลากร ครั้งที่ 7
30 พฤศจิกายน 2016
การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้
30 พฤศจิกายน 2016

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้" วันที่ 3 พ.ย.59 ณ ตลาดนัดวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์