อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบนโยบายในเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
10 พฤศจิกายน 2016
กิจกรรม “สวท.ร่วมใจ สร้างชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”
31 สิงหาคม 2016

        คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลเสริมสร้างสุขอนามัยหลังตรวจสุขภาพด้วยวิธี 3อ ในงานมีกิจกรรมการออกกำลังกาย และแข่งขันทำอาหาร ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ทีมฮารูบี้ กับเมนู เต้าหู้ขาวย่างงา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และสาระความรู้มากมาย วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์