กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
10 พฤศจิกายน 2016
โครงการพัฒนาการบันทึกและตรวจประเมินเวชระเบียน (Trigger Tool)
10 พฤศจิกายน 2016

     แพทย์หญิงมันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์(ทีมMCATT) ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ และร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันที่ 19 ตุลาคม 2559