โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดข้อมูลองค์ความรู้
15 สิงหาคม 2016
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
4 สิงหาคม 2016

     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ประจำปี 2559 วิทยากรจากเทศบาล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์