การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้
30 พฤศจิกายน 2016
ทีม MCATT ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ จ.นครสวรรค์
10 พฤศจิกายน 2016

       นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ และแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 30 ตุลาคม 2559