กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559
30 พฤศจิกายน 2016
ผู้อำนวยการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดเขาท่าพระ
10 พฤศจิกายน 2016

galleryโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2559
"การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ “ วันที่ 1 พ.ย.59 ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์