ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
9 ตุลาคม 2019
(5 พ.ย. 2562) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
5 พฤศจิกายน 2019

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ