5 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
5 กันยายน 2019
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
9 ตุลาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตามที่โรงพยาบาลได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้