การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ
5 กันยายน 2019
(17 ก.ย. 62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
17 กันยายน 2019

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ฯ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามไฟล์ที่แนบมานี้