(4 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 มิถุนายน 2019
(21 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
21 มิถุนายน 2019

(21 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(21 มิ.ย.62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์