(21 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
21 มิถุนายน 2019
(28 มิ.ย. 62) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
28 มิถุนายน 2019

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักกิจกรรมบำบัดไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะขยายเวลาการเปิด รับสมัครนักกิจกรรมบำบัดไปจนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ ชั้น 2