กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
30 มกราคม 2019
กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อ.ลาดยาว
30 มกราคม 2019

กิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก พ่อ แม่ ลูกผูกพัน ประจำปี 2562

บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันเด็ก “สุขสันต์วันเด็ก พ่อ แม่ ลูก ผูกพัน ปี2562” ให้แก่บุตรหลานและเด็ก ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงในงานชมการแสดงของเด็กๆ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การเล่นเกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และตอบคำถามเพื่อมอบของขวัญให้กับเด็กๆ สร้างความสนุกสนาน ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านพัก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์