โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
30 มกราคม 2019
กิจกรรมสุขสันต์วันเด็ก พ่อ แม่ ลูกผูกพัน ประจำปี 2562
30 มกราคม 2019

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยกีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง และกีฬามหาสนุก เพื่อสร้างความสามัคคี ณ สนามกีฬาบ้านพัก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์