กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ วัดสระปทุม
27 ธันวาคม 2018
ทีม MCATT ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
31 ธันวาคม 2018

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม คปสอ. ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ (Health is life : Mental health is happy life) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ทางโรงพยาบาลฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทีม Zone 4 ในการแข่งชันกีฬาเชื่อมความสามัคคี คปสอ. ครั้งที่ 4 “สาธารณสุขสัมพันธ์ 2562” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และหน่วยงาน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่2 (บึงเสนาท) จ.นครสวรรค์ คว้า 2 เหรียญทอง:กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย, บาสเกตบอลหญิง ,3 เหรียญเงิน:กีฬาเซปักตะกร้อชาย , ปาเป้าหญิง ,ฟุตบอลชาย , 1 เหรียญทองแดง:ฟุตซอลชาย