โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
27 ธันวาคม 2018
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน
27 ธันวาคม 2018

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พญ.มันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมตรวจโรคจิตเวชและเข้ารับความรู้สุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าล้อ บ้านน้ำกลัด ตำบลบางพระหลวง จังหวัดนครสวรรค์