กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน
27 ธันวาคม 2018
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม คปสอ. ครั้งที่ 4
27 ธันวาคม 2018

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ วัดสระปทุม

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นำโดย พญ.พงศ์ลดา ชื่นชูจิตร์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจรักษาตามโครงการบูรณาการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมตรวจสุขภาพจิตและประเมินโรคติดเกม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ วัดสระปทุม (สระบัว) ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์