กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน
27 ธันวาคม 2018
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ณ วัดสระปทุม
27 ธันวาคม 2018

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน

แพทย์หญิงมันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน หมู่ 14 ตำบลลานหมาไน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์